TƯ VẤN, THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG

TƯ VẤN, GIÁM SÁT

thông tin liên hệ
Ông Lê Viết Thảo
Giám Đốc - (0650) 6 275 315

XÂY DỰNG DÂN DỤNG

Biệt Thự
Biệt Thự
Biệt Thự
Biệt Thự
Nhà Phố
Nhà Phố
Nhà Phố
Nhà Phố
Vila
Vila

XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

Nhà Kho
Nhà Kho
Nhà Kho
Nhà Kho
Nhà Kho
Nhà Kho
Nhà Xưởng
Nhà Xưởng
Nhà Xưởng
Nhà Xưởng

XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ

Đường Bộ Khu Dân Cư
Đường Bộ Khu Dân Cư
Đường Bộ Khu Dân Cư
Đường Bộ Khu Dân Cư
Đường Bộ Khu Dân Cư
Đường Bộ Khu Dân Cư
Đường Bộ Khu Dân Cư
Đường Bộ Khu Dân Cư
Đường Bộ Khu Dân Cư
Đường Bộ Khu Dân Cư

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Tư Vấn, Giám Sát Công Trình Dân Dụng
Tư Vấn, Giám Sát Công Trình Dân Dụng
Tư Vấn, Giám Sát Công Trình Công Nghiệp
Tư Vấn, Giám Sát Công Trình Công Nghiệp
Tư vấn, Giám Sát Công Trình Cầu Đường
Tư vấn, Giám Sát Công Trình Cầu Đường
Tư vấn, Giám Sát Công Trình Giao Thông
Tư vấn, Giám Sát Công Trình Giao Thông
Tư vấn, Giám Sát Công Trình Thủy Lợi
Tư vấn, Giám Sát Công Trình Thủy Lợi